Lékaři

Česká republika jako jedna z prvních evropských zemí vůbec povolila předepisování a výdej léčebného konopí.

Poptávka po léčebném konopí v posledních letech neustále roste, protože stále více pacientů využívá pozitivních léčebných účinků této přírodní rostliny.

Jako lékaři hrajete ve zdravotnictví ústřední roli a máte možnost významně přispět ke zlepšení kvality života svých klientů.

ZAREGISTRUJTE SE U NÁS A ZÍSKEJTE PŘÍSTUP K PODROBNÝM INFORMACÍM.

Společnost Astrasana Pharma s.r.o se zavázala zajistit, aby co nejvíce lékařů v celém Švýcarsku usnadnilo svým pacientům přístup k léčebnému konopí a předepisovalo jim odpovídající léky na bázi konopí.

Zaregistrujte se u nás a získejte přístup k podrobným informacím. Ty zahrnují indikace terapie, právní předpisy pro úhradu nákladů, klinické studie a mnoho dalšího.

Kromě toho společnost Astrasana pravidelně pořádá akce dalšího vzdělávání, na kterých jako přednášející vystupují lékaři specializující se na konopí, aby vysvětlili možnosti a příležitosti.

Lindauerstrasse 21
8317 Tagelswangen

+41 44 545 28 50