Featured |

International

Léčebné konopí je zbytečně zatíženo byrokracií

Zatímco v Česku prohíhají vášnivé debaty okolo regulace konopí a psychomodulačních látek pro dospělé uživatele, léčebné konopí, které bylo v Česku legalizováno v roce 2013, stále není dostupné tak, jak by si pacienti přáli. Nejednoho lékaře nebo lékárníka, kteří konopí předepisují a vydávají, totiž odrazuje přemíra byrokracie. Mnoho pacientů konopí využívá především pro tlumení bolestí, součásná situace okolo léčebného konopí je však zahání k samopěstitelství nebo ještě hůře k prodejcům na černém trhu.

Trh s léčebným konopím stagnuje

Podle analýzy trhu, kterou provedli odborníci Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické (VŠE) pro výrobce bezpečných a účinných výrobků z léčebného konopí AstraSana Holding AG, by poptávka i nabídka konopí pro léčebné účely mohla být mnohem vyšší, český trh však zůstává stále malý.

Podle výsledných propočtů bylo loni předepsáno konopí za bezmála 30 milionů korun, v příštích letech by se dle současného vývoje trhu mohl obrat zdvojnásobit. Autoři analýzy však upozorňují, že by nárůst mohl být i vyšší.

Byrokracie je zátěž

„Nabídka by byla. Společností, které lékařské konopí produkují a distribuují, je řada, jde o poměrně silně konkurenční prostředí. Stejně tak by byla i poptávka,“ uvedla vedoucí týmu Natálie Badie z katedry strategie VŠE.

Podle ní lze poptávku odvodit z dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), podle kterých je v Česku přinejmenším 800 tisíc lidí, kteří konopí užívají. Těch, kteří jej dostanou od lékaře, bylo ale loni pouze 6079.

„Problémy nastávají při cestě konopí k pacientům. Do hry vstupují lékaři, lékárníci a přísná legislativa,“ popsala Badie.

Léčebné konopí musí splňovat přísné normy, které hlídá SÚKL. Pěstitelé musí mít licenci, kterou musí mít také lékaři a lékárníci. Podle analytiků je vedle legislativních bariér právě administrativa tím, co trh omezuje.

Papírování představuje pro lékaře takovou zátěž, že s konopím prostě raději nepracují.

V Česku působí osm pěstitelů léčebného konopí, podle dat Státní agentury pro konopí pro léčebné použití spadající pod SÚKL ho předepisuje 204 lékařů.

Lékařům vadí povinnost hlásit SÚKL své pacienty.

„Papírování představuje pro lékaře takovou zátěž, že s konopím prostě raději nepracují. Od řady lékáren jsme také dostali informaci, že konopí nemají, protože ho místní lékaři nepředepisují. V tomto ohledu se dostáváme do bludného kruhu,“ shrnula Badie.

Místo toho, abych pomáhal dalším pacientům, tak vypisuji lejstra, která úředníci pouze někam založí.

„Když máte těch pacientů stovky, tak je to velmi náročné. Nikdo vám to nezaplatí a místo toho, abyste pomáhal dalším pacientům, tak vypisujete lejstra, která úředníci pouze někam založí. V horším případě pacienty léčíte a tyto administrativní povinnosti vyřizujete ve svém volném čase,“ řekl lékař Centra pro léčbu bolesti nemocnice u svaté Anny v Brně Radovan Hřib. Podobnou zkušenost mají i lékárníci.

Pomůže novela zákona?

Podle mluvčí SÚKL Kláry Brunclíkové však ústav žádné stížnosti nezaznamenal. Nestěžují si prý ani pacienti.

„Spotřeba konopí pro léčebné použití v čase neklesá, ale naopak roste – dokládají to statistiky, které SÚKL zveřejňuje na svém webu. V porovnání s dalšími státy EU máme významný počet udělených licencí k pěstování léčebného konopí, které je do ČR také dováženo. Dostupnost kvalitního léčebného konopí, splňujícího zákonné požadavky, je kontinuálně zajištěna,“ sdělila mluvčí na dotaz Práva.

Ačkoliv je v přípravě novela zákona, která by Česku otevřela regulovaný trh s konopím pro rekreační účely, podle ředitele konopného výrobce AstraSana Tomáše Ryšky ale problém s léčebným konopím nevyřeší.

„Může tak dojít k paradoxní situaci, ve které budou pacienti užívat takzvané rekreační konopí, které nepodléhá tak striktním nárokům na kvalitu a bezpečnost, k léčbě. To pro ně bude také logicky nákladnější, protože místo pojišťovny si budou muset konopí hradit sami,“ varuje.

Pacienti mají nárok na úhradu 90 procent

Pacienti, kterým je předepisováno konopí pro léčebné účely, mají nárok na úhradu 90 procent z ceny. Využít mohou maximálně 30 gramů za měsíc, větší množství může předepsat pouze revizní lékař, který určí také množství úhrady. Pacient však nesmí spotřebovat více než 180 gramů za měsíc.

Maximální cenu za konopí stanovilo ministerstvo zdravotnictví v loňském roce na 158 korun za gram včetně DPH. Pokud by tak pacient využil celých třicet gramů za měsíc za částku 4740 korun, doplatek by činil 474 korun.

https://magazin-legalizace.cz/lecebne-konopi-je-zbytecne-zatizeno-byrokracii/

Lindauerstrasse 21
8317 Tagelswangen

+41 44 545 28 50